כללי:

עמותת “סמייל” שמספרה 580701613 (להלן: “סמייל” ו/או “העמותה” ו/או “המפעילה“) מפעילה את האתר www.giveasmile.org (להלן: “האתר” ו/או ״גיב אה סמייל״) ומעניקה שירות מקוון ברשת האינטרנט, האתר מספק בין השאר שירותי מימון לפרויקטים, תיווך בין בעל הפרויקט/ העמותה (להלן: “בעל הפרויקט” ו/או “העמותה“) לתורמים ו/או ממנים ו/או רוכשים (להלן: “רוכשים” ו/או “התורמים” ו/או “הממנים” ו/או “המשתמשים“). אנו ב-SMILE פועלים בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע האישי שאנו אוספים אודות לקוחותינו, לכן חשוב לנו לאפשר לך לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלך.

עמותת סמייל מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד נוהגת המפעילה ביחס למידע הנאסף באמצעות האתר או באמצעות שירותים אחרים שהמפעילה מספקת (להלן:”השירותים“) לרבות רכישת מתנות של מגוון מוצרים ושירותים מבעלי הפרוייקט, כגון מוצרי מזון, ביגוד ועוד; וכיצד המפעילה אוספת, משתמשת, מוסרת ומגנה על המידע שמתקבל מהמשתמשים.לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים, למעט כאמור במסמך זה.

איסוף המידע כמפורט להלן, ושמירתו במאגר המידע של העמותה, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן שירות מיטבי ואספקת השירותים עבורך על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הפרטיות“), ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו. חשוב לנו לציין כי אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתך.

במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, בין היתר במסגרת ביצוע עסקה לרכישת מתנה או בעת גלישתך באתר העמותה, המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

מידע אישי שאנו אוספים 

ה”מידע האישי” או “המידע” הינו מידע שאפשר לשייכו אל אדם או ישות ועשוי לכלול את הפרטים הבאים:

מידע מזהה ופרטי התקשרות כגון שם ומספר טלפון, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת רישום.חלק מהשירותים שאנו מספקים טוענים רישום. עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו.

פרטים אודות אמצעי התשלום בו תעשה שימוש. מידע כאמור יימסר על ידך באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, לרבות במסגרת ביצוע פעולות רכישה באתר, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו.

מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שתישאל לצורך זיהוי אישי ואבטחה באתר, או במסגרת מילוי סקרים. מידע כאמור יימסר על ידך באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו או מידע שנקבל מצדדים שלישיים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

תמונת פרופיל וכל מידע אחר המפורסם בפרופיל הציבורי שלך בפייסבוק (במקרה בו בחרת להתחבר לשירות החברה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך).

מידע הנדרש לצורך מניעת תרמיות והונאות. מידע כאמור ייאסף על ידינו באמצעות שימוש שלך באתר ובאמצעות צדדים שלישיים.

מידע שנאסף בצורה אוטומטית אודות המחשב, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP ו/או מכשיר הנייד שלך.

מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

אם אתה מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, עלייך לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.

שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, קבל את הסכמתם לאיסוף מידע כפי שמתואר במדיניות זו, והדרך אותם על שימוש בטוח בשירותים.

כיצד אנו מגנים על המידע:

אנו נוקטים באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שלך, גם בזמן המסירה כמו גם לאחר שאנו מקבלים אותו.אך לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שאנו משתדלים לנקוט בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע של, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.

כיצד אנו משתמשים במידע:

מטרות השימוש במידע כוללות, בין השאר, את אלו:

אספקת שירותים ופרוייקטים המוצעים על ידינו.

תקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו, לרבות מתן האפשרות לשנות, לתקן ולבטל שירותים שאנו מספקים לך.

פרסום ושיווק מטעמנו, מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים בשיתוף עם צדדים שלישיים, כולל מידע המותאם לך אישית.

התאמת המודעות ו/או העסקאות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

טיוב המידע אודותיך המצוי אצלנו.

ציות לדרישות חוקיות, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

הגנה על זכויות משפטיות.

קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית, מניעת הונאות ותרמיות, והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.

תפעול ושיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים, ניתוחים סטטיסטיים לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות כלים אנליטיים (google analytics) לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים לקוחותינו ברשת, בשירותים ובמוצרים שלנו, בחינת מספר המבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה וכו’.לכן אנחנו עשויים להעביר את המידע שלך ו/או מידע שיננו אישי שכולל פרטים כלליים ואנונימים לגבי סכום ו/או תאריך ביצוע תרומה למכוני מחקר ומוסדות אחרים למטרות שונות כגון פרסום מחקרים, ניתוח, מסירת מידע סטטיסטי.

תפעול שוטף והעשרת התוכן של האתר, ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכות.

טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון ו/או תיקון במידע.

יצוין כי במידה בחרת בעת תרומתך באתר לא לתת הסכמתך על פרסום שמך ו/או סכום התרומה באתר, אתה עדיין מסכים להעביר את המידע שאיננו אישי לגופים שלישיים כאמור להלן:

ספקים ו/או חברות העובדות איתנו ו/או קבלני משנה ו/או כל גוף שאוסף,מעבד או מאחסן מידע עבורינו.

צדדים שלישיים לרבות אתרי אינטרנט שהופנו אותך לאתר שלנו באמצעות קישור כמו גם אתרי אנטרנט שהופנת אליהם באמצעות קישור באתר שלנו שזכאים למזהה ייחודי הכולל מידע אך לא מידע אישי שלך.

יובהר כי צדדים שלישיים נדרשים  לפעול להגנת המידע. בנוסף,יובהר כי אנחנו לא אחראים על השימוש שהעמותות ו/או ארגונים יעשו במידע שלכם ו/או על נהלי הפרטיות שלהם.

בעת ביצוע תרומה באתר הינך בוחר ומסכים לפרסם את שמך ו/או את סכום התרומה לעיני כל.

אנחנו משתמשים במידע שאתה מוסר לנו כדי לספק לך את השירותים שלנו המופיעים באתר וכדי לבצע את התרומות.

השימוש במספרי תעודות הזהות נועד לשם יצירת קבלה מרכזת לרשות המיסים על בסיס זיהוי חד ערכי. בנוסף מידע זו מועבר יחד עם שמך לבעל פרוייקט שמקבל את התרומה לצורך החשבונאות הפנימית שלהם. אנחנו עשויים להשתמש  במידע לצריכים הפניים שלנו כגון התאמה לצריכים שלך, שידגוג השירותים שלנו ליותר יעילים וכו’.

העברת מידע:

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים כולל במדינות מחוץ לישראל במספר מקרים כפי שיפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו נדרש להעברה וכל זאת בתוך השתדלות לדאוג לשמירת פרטיותך במידת האפשר:

לצורך העברתם לחברות ו/או ארגונים הקשורים לסמייל, או לספקים ו/או קבלני משנה ו/או בתי עסק, מעבדים ו/או מאחסנים האוספים מידע עבורנו וכל זאת על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר הדבר נדרש לשם תפעול השירותים.

לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות סליקה חיצוניות לשם ביצוע התשלום בגין השירות, ולרבות ספק שירותי ענן.

בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, ולרבות הפרת הוראות כל דין.

בשל צו שיפוטי המנחה אותנו לגלות פרטיך, לרשויות אכיפת החוק או לכל גוף ציבורי המטיל עלינו לגלות פרטיים הקשורים אליך.

על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.

במקרה בו העברנו את כל עסקנו לצד שלישי לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, המחאה בכפוף לכך שהצד השלישי כאמור יקבל על עצמו את כל חובותינו וזכויותינו כלפיך כולל מדיניות הפרטיות הזו.

מבלי לגרוע מאמור לעיל, זכותנו למסור לצד שלישי מידע שאינו אישי ואשר אין בו כדי לזהות אותך באופן ישיר.

קישורים, פרסומות, ודיוור ישיר

הינך מסכים שנשתמש במידע שנאסף במהלך הרישום לאתר ו/או שנמסר על ידי צד שלישי כגון בעת רכישת מתנה עבורך, במטרה ליצור קשר ולשלוח לך תכנים, לרבות דבר פרסומת ודיוור ישיר. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת לרבות בדואר אלקטרונית, הודעות SMS , הודעות מוקלטות, פקס, רשתות חברתיות ובדרכים אחרים.

יחד עם זאת בכפוף להסכמתך, הינך מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לך דברי פרסומות ולפנות אליך בדיוור ישיר באמצעים המפורטים לעיל.

האתר כולל גם כן קישורים חיצוניים ופרטים על אתרים של צדדים שלישיים אך אין לנו שליטה לאתרים ו/או לקישורים אלו, על כן אנו אינם אחראים לנהלים ולמדיניות הפרטיות שלהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך רשאי בכל עת להודיע לנו על סירובך לקבל מידע ותוכן שיווקי, דבר פרסומות ו/או דיוור ישיר מאיתנו כאמור לעיל ולחזור מהסכמתך על ידי שליחת הסרה לכתובת: [email protected]

אבטחת מידע, קבצי COOKIES

אנו עושים ככל שביכולותינו להגן על המידע שלך, על כן אנו מיישמים מערכות ונהלים להבטחת מידע במטרה להגן על המידע שלך מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. יחד עם זאת, המערכות הללו לא מעניקות ביטחון מוחלט, אי לכך איננו יכולים להתחייב למנוע שיבושים בשירותי האתר באופן מוחלט ולפגיעה אפשרית במידע שלך.

בזמן הגלישה שלך באתר, אנו שומרים את המידע בקבצי עוגיות – COOKIES (להלן: “עוגיות” ו/או “COOKIES“) המתוקנים במכשירך. “עוגייה” היא קובץ טקסט שנועד לאסוף מידע על השימוש שלך ומנוהלות על ידי דפדפן האינטרנט שלך.

אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית הגלישה והשירותים באתר, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכל זה למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקית ומסחריות ולצורכי אבטחת מידע.

ברוב המקרים דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה המאפשרת קבלת עוגיות, אם אתה מעוניין לחסום את העוגיות של האתר אז באפשרותך לשנות את ההגדרה הזו כדי שהדפדפן שלך יחסום את כל העוגיות או כדי שהדפדפן יזהיר אותך כל פעם מחדש שהעוגיות נשלחו. עם זאת, אתה יכול למחוק כל עוגיות קיים בכל עת, אולם לחסימה זו תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש באתר ובכך לא תוכל להשתמש בכל האפשרויות שבאתר.

עיון במידע ומחיקת מידע

יובהר כי, עומדת לרשותך זכות לעיין במידע שסיפקת במהלך הרישום, השמור במאגרי האתר ולבקש את תיקונם ו/או מחיקתם של פרטים שגויים או לא מעודכנים.

כדי להגיש בקשה זו, עליך ליצור קשר בכתובת : [email protected]

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אפילו אם נמחק המידע שלך, שמור לנו הזכות לשמור את המידע שלך ולהשתמש בו במקרים בהם הדין מאפשר זאת, לפי הצורך לשם ניהול תקין של האתר וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות. בנוסף לכך, אנו רשאים לשמור אצלנו העתק מן הפרטים שמסרת לצורכי בקרה ותיעוד.